Harke Keegstra, stuwende kracht achter de Amsterdamse gemeentegiro (1879-1965)

Bron: familiearchief Keegstra

Bron: familiearchief Keegstra

Eén van de verhalen die Financieel Erfgoed in de loop der tijd heeft ontsloten gaat over de stuwende kracht achter de Gemeentegiro Amsterdam: Harke Keegstra.

Speciaal voor het project: de geschiedenis van de ambtenaar, maakten wij een korte samenvatting/overzicht van de betekenis die Keegstra had als initiator en eerste directeur van die Gemeentelijke dienst. Daarin is ook meer te vinden over de verschillende innovaties die hij bedacht: een gewaarmerkt girobiljet, fotograferen van betaalopdrachten enzovoorts.

Betekenis van Keegstra
In het leven van Keegstra komen een aantal boeiende historische lijnen bijeen. Zo was hij als Fries, één van de vele immigranten die rond 1900 richting Amsterdam trok. Hij raakte daar in de ban van de coöperatie als samenwerkingsvorm en van nieuwe boekhoudtechnieken, moderne bedrijfsvoering en efficiency. Daarnaast was hij sterk gericht op woningbouw en het nieuwe bouwen.

De oprichting van de innovatieve Gemeentegiro Amsterdam is zonder meer Keegstra’s bijzondere bijdrage aan onze geschiedenis. Hij bracht als eerste het girale betalingsverkeer naar het gewone publiek met moderne middelen. Die vooruitstrevende geest uit het begin heeft de GGA nooit meer losgelaten. Tot aan het opgaan in de Postbank, in de jaren zeventig, liep de Gemeentegiro voorop met de introductie van geldautomaten, automatisering en innovatie in het betalingsverkeer.

Zelfs tot op de dag van vandaag zijn de oudere Amsterdammers nog trots op hun gemeentegiro en de mooie blauwe bussen. Zo toont de loopbaan van Keegstra hoe groot de invloed kan zijn die sleutelpersonen, tot voorbij hun overlijden, hebben op de ontwikkeling van een organisatie en bedrijfstak.

Lees hier de volledige levensbeschrijving/bijdrage.