Tien jaar beloningsakkoord, bankierseed, rapport Maas en beloningsophef in de Nederlandse financiële sector: reconstructie van de tijdlijn 2009-2019

In onze recente financiële geschiedenis kan het jaar 2009 voor het onderwerp beloningen ontegenzeggelijk gezien worden als kanteljaar. Achtereenvolgens was sprake van Alt-A-redding ING, beloningsophef topman ING (Flynn), herenakkoord gematigd en duurzaam belonen, het rapport Naar herstel van Vertrouwen van de commissie Maas, principes voor beheerst beloningsbeleid DNB/AFM en de omwerking van rapport Maas tot een code banken.

In de tien jaar sindsdien zijn het publiek, de financiële sector, overheid, regelgever en toezichthouder in een ingewikkelde Gordiaanse knoop verzeild geraakt. Opeenvolgingen van goede voornemens, beloningsincidenten, interventies en regelgeving leidden ertoe dat op het beloningsgebied de verhoudingen tussen publiek en financiële sector ook nu nog steeds gespannen zijn. Daarbij verwijten sommigen de bankiers dat ze zich niets houden aan hun beloftes rond gematigd belonen. Vanuit de sector klinkt tegelijkertijd de politiek dat elke gelegenheid aangrijpt om te gaan zeuren over beloningen.

De kennis van het feitelijke verloop van zaken neemt echter af, naarmate het jaar 2009 verder achter ons ligt. Daarom leek het Financieel Erfgoed een goed idee om een reconstructie te publiceren van het verloop van gebeurtenissen in private sector en politiek tussen 2009-2019. Het vormt een eerste raamwerk met doorklikbare links van achtergrond-documenten op grond waarvan geïnteresseerden zelf verder een beeld kunnen vormen over dit onderwerp.

Reconstructie beloningendrive

Voor de echte liefhebbers en academici, stellen wij onze Google-Drive ter beschikking met de geordende achtergronddocumenten op een rij. Daarmee kunt u de verzamelfase voor achtergrond-documentatie aanzienlijk bekorten. U kunt de Drive bereiken door op het plaatje te klikken.

Openbaar college: 30 maart 2019, ’s middags, Amsterdam

Op 30 maart aanstaande, als het precies tien jaar geleden is dat het herenakkoord gematigd belonen is afgesproken, zal Simon Lelieveldt van Financieel Erfgoed in Amsterdam een openbaar college geven over de reconstructie, tijdlijnen en discussie rond moraliteit en beloning in de Nederlandse banksector.

Dit zal gebeuren vanaf een uniek houten spreekgestoelte dat gemaakt is van de Boom die voor Beursplein 5 stond en waarop de tekst NOW, van Occupy Now, nog te lezen was.

Plaats: Openbare Biblitotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, Prinsenzaal (zesde verdieping).

Tijdstip: U kunt kiezen voor de lezing van 14.00 uur of die van 16.00 uur (bij de lezing is er gelegenheid tot vragen en na de lezing wordt meer toegelicht over het spreekgestoelte en het project rond de Boom van Beursplein 5).

Aanmelden: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar dit adres, met vermelding van het tijdstip dat u graag zou willen komen. Wij bevestigen uw komst niet per ommegaande, maar nadat we alle aanmeldingen binnen hebben.